advokátní kancelář

Rychlý kontakt

Kontakty KAVALÍR a REJSEK advokátní kancelář

  • Buzulucká 431, 500 03, Hradec Králové
  • tel.: + 420 495 212 385, + 420 495 580 468
  • fax: + 420 495 213 749
  • e-mail: kancelar@kavalir-rejsek.cz
  • Společník pověřený vedením účetnictví a plátce DPH: JUDr. Karel Kavalír. 
  • Bankovní spojení společnosti advokátů: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové, Ulrichovo nám. 734, č.ú. 2493195/0300.

Vedoucí sekretariátu:

JUDr. Karel Kavalír

  • advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 03341
  • lČ: 66217776
  • DIČ: CZ6505261312
  • E-mail: kavalir@kavalir-rejsek.cz
  • ID datové schránky: bnehact

Mgr. Ondřej Rejsek

  • advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 11464
  • lČ: 71463836, DIČ: CZ 7905193087
  • E-mail: rejsek@kavalir-rejsek.cz
  • ID datové schránky: qxigg42